VELEPOSLANIŠTVO RUSKE FEDERACIJE
 V REPUBLIKI SLOVENIJI

       
Home KONZULARNI DDELEK. Vzorci

Vodja konzularne sluzbe: PLIEVA Lajla

Naslov: Povšetova 40, Ljubljana 1000
Telefon: + 386 1 432 90 31, + 386 1 425 41 42
GSM za izredne primere: + 386 3 172 66 04
Fax: + 386 1 425 41 41
E-mail: ruscons@siol.net
(smo na zemljevidu)

Urnik:
Ponedeljek petek:
od 8.30 do 11.00
sprejem dokumentov za vizume, potne liste, potrdila itd.

od 11.30 do 12.00
izdaja vizumov

od 12.30 do 14.15
pauza

od 15.00 do 18.00
delo z dokumenti, obdelava izjav državljanov

Taksa za konzularne storitve se plačuje na konzulatu preko bančnega terminala z bančnimi karticami ali z gotovino preko podružniče Sberbanke na naslovu: Ljubljana, Gosposka ul. 1. Stroški bančnega posredovanja banka zaračunava dodatno.

POMEMBNO

V Ljubljani je odprt Ruski vizumski center

Spoštovani obiskovalci! Vloga za pridobitev vizuma se lahko odda na Konzularnem oddelku Veleposlaništva Ruske Federacije v Ljubljani samo po predhodnem naročilu (kliknite tukaj za rezervacijo termina).V primeru, da nimate možnosti, da predhodno izberete ustrezen datum ali uro, vam priporočamo, da vlogo oddate v Ruskem vizumskem centru v Ljubljani (VHS Visa svetovalne storitve d.o.o).

Ruski vizumski center se nahaja na naslovu: Šmartinska cesta 106, 1000 Ljubljana

Uradne ure vizumskega centra: ponedeljek petek 8.0016.00.

Telefon +386 1 777 4239

E-naslov: info@vhs-slovenia.com

Spletna stran: www.vhs-slovenia.com

Ruski vizumski center v Ljubljani je odprt z namenom širjenja področja storitev pri pridobivanju vstopnih vizumov v Rusijo, izboljšanja kakovosti postopka pridobivanja vizumov, ustvarjanja najbolj ugodnih pogojev za prosilce.

Ruski vizumski center je uradno pooblaščen za sprejem, obdelavo in posredovanje Konzularnemu oddelku Veleposlaništva Ruske federacije v Republiki Sloveniji dokumentov, vključno s konzularnimi taksami, ki jih vložijo fizične in pravne osebe (vključno s turističnimi agencijami) in za izdajo potnih listov s pripravljenimi vizumi.

Zaposleni Ruskega vizumskega centra svetujejo prosilcem v zadevah v zvezi z izpolnjevanjem vizumske vloge, potrebnim svežnjem dokumentov, postopki ter roki za pridobotev vizuma.

Ruski vizumski center za svoje storitve razen konzularne takse, ki jo nakazuje Konzularnemu oddelku Veleposlaništva Ruske federacije v Sloveniji, zaračunava fiksno servisno dajatev v znesku 25 evro (vključno z DDV).

Prosilec še naprej ima pravico, da osebno vloži dokumente za izdajo vizumov na Konzularni oddelek Veleposlaništva Ruske federacije v Sloveniji v primeru, če prosi za izdajo vizumov zase ali svoje ožje družinske člane.

Primere nezadovoljstva z delom Ruskega vizumskega centra oziroma predloge za izboljšanje dela le-tega obravnava Konzularni oddelek Veleposlaništva Ruske federaciji v Sloveniji, elektronski naslov: ruscons@siol.net.

SPLOŠNE INFORMACIJE O VIZUMIH

Za potovanje v Rusko federacijo državljani Republike Slovenije in drugih držav-članic EU potrebujejo vizume. Izjema so imetniki diplomatskih potnih listov, za katere ni vizumske obveznosti.

Konzularni oddelek Veleposlaništva Ruske federacije v Ljubljani izdaja vizume tako za Slovence, kot tudi za državljane drugih držav, ki lahko vložijo prošnjo za pridobitev vizuma samo v primeru, če imajo v Sloveniji stalno ali začasno bivanje oz. dovoljenje za delo, ki ga morajo potrditi z ustreznimi dokumenti.

Vizumi z veljavnostjo do 3 mesecev se izdajajo za enkratni ali dvokratni vstop. Vizumi z veljavnostjo od 12 mesecev ali več se izdajajo za večkratni vstop, pri čemer niti enkratno neprekinjeno bivanje niti skupno trajanje zaporednih bivanj na ozemlju Ruske federacije ne sme biti daljše od 90 dni v šestih mesecih, šteto od dneva prvega vstopa.

Veljavnost vizuma poteče, če je potekla koledarska veljavnost vizuma, če je tujec izkoristil dovoljeno število dni bivanja ali dovoljeno število vstopov. Takšen vizum postane neveljaven.

KAJ MORATE VLOŽITI NA KONZULARNEM ODDELKU

Za pridobitev vizuma na konzularnem oddelku Veleposlaništva morate vložiti sledeče dokumente (prosimo, da to pozorno preberete) :

1. Potni list, ki velja najmanj 6 mesecev po poteku veljavnosti vizuma, v katerem sta najmanj 2 prazni zaporedni strani, ki tvorita skupno plat. Poškodovanih potnih listin ne sprejemamo.

2. Original ali kopijo povabilnega pisma.

3. Vizumsko vlogo, ki jo vlagatelj izpolni v elektronski obliki in natisni v ruscini ali anglescini ob uporabi posebne spletne strani Konzularnega sektorja MZZ Rusije http://visa.kdmid.ru. Vlagatelj lastnoročno podpisuje vlogo. Podpis mora biti enak podpisu v potnem listu.

POZOR: levi in spodnji rob vloge mora biti obvezno 5 mm.

4. Kopijo police zdravstvenega zavarovanja za v tujino, ki velja v Rusiji za celi čas bivanja.

5. Eno barvno sliko dimenzije 3,5x4,5 cm s svetlim ozadjem.

Odvisno od vrste vizuma morate obvezno vložiti še sledeče dokumente:

Za poslovno potovanje:

Original ali kopijo povabilnega oz. garantnega pisma pravne osebe (poslovnega partnerja ali ruskega predstavništva slovenskega podjetja), ki je registrirana v skladu z rusko zakonodajo.

Rusija je leta 2007 z državami-članicami EU podpisala Sporazum o olajšavah pri pridobitvi vizumov, na podlagi katerega za pridobitev poslovnega vizuma zadostuje DIREKTNO garantno povabilno pismo ruske pravne osebe. To pismo mora biti izdano na formularju ruskega podjetja in vsebovati najmanj naslednje podatke: ime, sedež in davčno številko ruskega podjetja, osebne podatke povabljene osebe (ime in priimek, državljanstvo, datum rojstva, kraj rojstva, številko potnega lista, veljavnost potnega lista), naprošano število vstopov, cilj in datume poslovnega potovanja, kraje, ki jih bo obiskala povabljena oseba. Garantno pismo mora imeti podpis pooblaščene osebe in žig podjetja.

Na podlagi sporazuma med Rusijo in EU večkratne vizume z veljavnostjo do 12 mesecev lahko dobijo osebe, ki so imele tekom lanskega leta vsaj dva pravilno izkoriščena poslovna vizuma za enkratni oz. dvokratni vstop. Večkratne vizume z veljavnostjo od 12 mesecev ali več se izdajajo osebam, ki so imele tekom dveh zaporednih let dva pravilno izkoriščena poslovna letna vizuma za večkratni vstop.

Vizumi se izdajajo tudi na podlagi vabilnih pisem, izdanih preko Ministrstva za zunanje zadeve Ruske federacije ali preko Federalne migracijske službe Ruske federacije.

Vozniki, ki so državljani Slovenije ali drugih držav-članic EU namesto garantnega pisma morajo vložiti potrdilo Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije o tem, da ima podjetje prevoznik ustezno licenco za mednarodni prevoz blaga ter Potrdilo o vozniku in načrtovani poti v Rusko federacijo od svojega podjetja.

Vozniki - državljani držav-nečlanic EU morajo vložiti za enkratni vstop original CMR-ja, za večkratni pa vabilo od ruske pravne osebe - prejemnika blaga, urejeno preko oddelka Federalne migracijske službe Ruske federacije ali dovoljenje Evropske Konference ministrov za promet (ECMT).

Postopek pridobitve poslovnega vizuma v rusijo je zelo enostaven, zato vas naprošamo, da v izogib možnim nevšečnostim in problemom na konzularnem oddelku in pri registraciji v rusiji uporabljate direktna garantna pisma podjetij, s katerimi poslovno sodelujete in h katerim greste na pogovore.

Za turistično potovanje:

1. Turistični voucher.

2. Potrdilo o sprejemu tujega turista od ruske turistične agencije, ki je registrirana pri MZZ Rusije in ima veljavno referenčno številko.

3. Kopijo police zdravstvenega zavarovanja za v tujino, veljavno v Rusiji za celi čas potovanja.

Turistični vizumi se izdajajo z veljavnostjo do 30 dni.

Za privatno potovanje:

Povabilo od fizične osebe, urejeno na Federalni migracijski službi Ruske federacije na naslovu registracije ruskega državljana, ki vas vabi.

Za tranzitno potovanje:

Vizume v ciljno državo in vozovnice.

KDO LAHKO VLOŽI IN DVIGNE DOKUMENTE NA KONZULATU?

Dokumente lahko vloži oseba, ki potuje, oz. njen pooblaščenec na podlagi ustreznega pooblastila. V primeru vloge za poslovno potovanje pooblastilo mora izdati podjetje, uslužbenci oz. predstavniki katerega gredo v Rusijo. Pooblastilo mora imeti podpis vodstva podjetja in žig.

ROK IZDELAVE VIZUMA IN TAKSA (za državljane Slovenije)

Rok izdelave poslovnih vizumov z veljavnostjo do 3 mesecev je od 3 do 5 delovnih dni, poslovnih vizumov z veljavnostjo od 12 mesecev ali več pa od 10 koledarskih dni. V tem času mora biti potni list na konzulatu.

Turistični vizum se izdaje v roku od 5 koledarskih dni.

Rok izdelave se lahko podaljša v primeru, če so potrebni dodatne informacije in dokumenti.

Taksa za kateri koli vizum znaša 35 EUR, v primeru izdaje vizuma v roku 4 delovnih dni pa 70 EUR.

Višina takse ni odvisna od časa veljavnosti vizuma in je za vse vrste vizumov enaka (razen delovnega vizuma). Taksa za vizumski postopek se plača ob vložitvi vloge in se v nobenem primeru ne vrača. Konzularni oddelek prosilcu izda potrdilo o plačilu, ki ga morate obvezno predložiti pri dvigu potnega lista z izdanim vizumom.

Taksa se placuje na konzulatu preko bancnega terminala z bancnimi karticami ali z gotovino preko podruznice Sberbanke na naslovu: Ljubljana, Gosposka ul. 1. Stroški bancnega posredovanja banka zaracunava dodatno.

DOKUMENTOV PO POŠTI NE SPREJEMAMO.